דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪409.5שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בדיקת מזח על חוזר בצנרת תחנת צלמון

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← אשדות הגליל בע״מ

409.5

סעיף תקציבי: 


מחוז צפון (07600230)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪409.5

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪409.5
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)