דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪47,249שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מחוז מרכז- זרנוקים 1" לתחנות המחוז

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← עופר כיבוי חילוץ והצלה בע״מ

47,249

סעיף תקציבי: 


מחוז מרכז (07600232)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪47,249

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪47,249
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)