דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪73,817שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מחוזי - שרותי תחזוקה לכלל תחנות המחוז לשנת 2016

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← גטר גרופ סייפטי בע״מ

74,012

סעיף תקציבי: 


מחוז דן (07600233)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪73,817

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪73,817
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)