דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪5,802שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכישת טלווזיות ומתקני תלייה וזרוע אחיזה

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← יניר מערכות בע״מ

5,802

סעיף תקציבי: 


מחוז ירושלים (07600234)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,802

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪5,802
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)