דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪49,844שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הדרכה נהיגה מתקדמת

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← אלטרנתיבי - יוצרים תרבות נהיגה בע״מ

49,844

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023
2022
2021
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪49,844

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)