דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪26,630שהם84%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ארנונה עבור שנת 2015 - עבור תחנת רמת השרון

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← עירית רמת השרון

32,000

סעיף תקציבי: 


מחוז דן (07600233)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(16) - רשות מקומית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪26,630

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪26,630
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)