דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪15,093שהם89%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הובלה והרכבה 2 סוכות.תשע"ט בביתם של הרבנים הראשיים לחג סוכות.

המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית לישראל ← מונסה אברהם

17,000

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (22020109)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪15,093

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)