דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪8,560שהם85%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בודקי בחינות

המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית לישראל ← סנהדראי חנוך

10,109

סעיף תקציבי: 


תפעול בחינות (22020118)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,560
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪8,560

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)