דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪701.3שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נ.צ חיפה חודש יולי 2021

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← קשי נסים

701.3

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


מינוי חברים בועדות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪701.3

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪701.3

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)