דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪6,646שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלום למומחים רפואיים

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← נוירוקליניק בע״מ

6,646

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


מינוי חברים בועדות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,646

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪6,646

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)