דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪704.8שהם98%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מזנון מחוזי ב"ש- 2021

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← קרנף בר. מ בע״מ

720.01

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022להורדת הדו"ח הרבעוני₪292.5להורדת הדו"ח הרבעוני₪-1,145
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪17.41להורדת הדו"ח הרבעוני₪560.27להורדת הדו"ח הרבעוני₪224.8להורדת הדו"ח הרבעוני₪754.8

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪292.5
יולי - ספטמבר₪-1,145
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)