דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪47,960שהם102%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכש מדפסות רגילות +משולבות+צבעוניות

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← גסטטנרטק בע״מ

47,435

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪47,960
2020

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪47,960

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)