דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪5,316שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלום למומחים רפואיים

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← ברקו אליעזר

5,316

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


מינוי חברים בועדות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,316

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪5,316

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)