דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪887.99שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

קפסולות למכונת קפה

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← נספרסו ישראל בע״מ

889.2

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪887.99
2018

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪887.99
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)