דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪1,344,041שהם90%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תלושי שכר

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← מלם שכר בע״מ

1,500,000

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪103,540להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,612
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪307,525להורדת הדו"ח הרבעוני₪486,873להורדת הדו"ח הרבעוני₪438,493

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪103,540
אוקטובר - דצמבר₪7,612

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)