דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪2,143שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הדום לרגליים

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ

2,143

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,143

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪2,143
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)