דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪18,828שהם63%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעימות מונה לפקסים המוצבים בבימ"ש העליון

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← גסטטנרטק בע״מ

30,000

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,839
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪13,717להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,395להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,877
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)