דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מארגזי הסעדה ושעונים עבור פרויקט הסעדה

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← סינאל מלל פייוויי בע״מ

3,421

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪96,467להורדת הדו"ח הרבעוני₪-96,467
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪96,467
יולי - ספטמבר₪-96,467
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)