דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪4,095שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העלאת הצגה במסגרת השתלמות שופטים

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← ארגמן דפנה

4,095

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(11) - שירותים שעניינם תרבות, אמנות, בידור או הווי)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,095

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪4,095
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)