דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪4,212שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ספרים לבתי המשפט

הנהלת בתי משפט, הנהלת בתי המשפט ← פרלשטיין גינוסר בע״מ

4,212

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (08540201)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)