דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,079שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השגחה בבחינות לטו"ר לשנת 2018

הנהלת בתי הדין הרבניים, בתי דין רבניים ← שרעבי רחל בע״מ

1,079

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (22030112)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023
2022
2021
2020
2019
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪247.81להורדת הדו"ח הרבעוני₪571.67להורדת הדו"ח הרבעוני₪259.51

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)