דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪422.61שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סופגניות לעובדי המשרד בת"א

פיתוח נגב, גליל וש.פעולה, פיתוח הנגב והגליל ושתפ"א ← מתוקה - מזון ואירוח בע"מ

422.6

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04560110)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪422.61

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)