דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪5,363שהם45%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תקשורת

פיתוח נגב, גליל וש.פעולה, פיתוח הנגב והגליל ושתפ"א ← סלקום תקשורת קווית ש.מ.

12,000

סעיף תקציבי: 


תפעול (04630201)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,363

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)