דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪1,375שהם92%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שרותי מנהרות הכרמל

פיתוח נגב, גליל וש.פעולה, פיתוח הנגב והגליל ושתפ"א ← קבוצת כרמלטון בע״מ

1,500

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04560110)

אופן רכישה: 


תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,375

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)