דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪991.2שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חידוש מפעל ראוי

פיתוח נגב, גליל וש.פעולה, פיתוח הנגב והגליל ושתפ"א ← פולימיל בע״מ

982.8

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04560110)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪991.2

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)