דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בודקי בחינות-דיינות

המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית לישראל ← תם שלמה

424.71

סעיף תקציבי: 


תפעול בחינות (22020118)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(2) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור משרדית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)