דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪7,645שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בודקי בחינות-דיינות

המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית לישראל ← איגרא אליעזר

7,645

סעיף תקציבי: 


תפעול בחינות (22020118)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪7,645

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪7,645

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)