דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪11,033שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ציוד משרדי

המשרד לשירותי דת ← גרפיטי - שיווק ציוד משרדי ונייר בע״מ

11,032

סעיף תקציבי: 


תפעול (22010510)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי,ILS (529619)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪11,033
2018

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪11,033
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)