דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪949.92שהם77%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

א. צהריים יום גיבוש חשבות 11.9.16

המשרד לשירותי דת ← א.א אגמי בע״מ

1,235

סעיף תקציבי: 


רווחה והדרכה (22010605)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪949.92

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪949.92

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)