דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪771.03שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תיקון מחשב

המשרד לשירותי דת ← תים נטקום בע״מ

771.03

סעיף תקציבי: 


הוצאות מחשוב (22010513)

אופן רכישה: 


ILS

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪771.03

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪771.03
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)