דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪1,416שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

.

המשרד לשירותי דת ← שחר אליהו

1,404

סעיף תקציבי: 


תפעול (22010510)

אופן רכישה: 


ILS

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,416

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,416
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)