דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪32,171שהם99%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכישת מחשביים נייחים לב.ס.ר4

רוה"מ, המשרד לשיוויון חברתי ← הראל טכנולוגיות מידע בע״מ

32,667

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪32,171

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪32,171
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)