דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪2,999שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התאחדות הסטודנטים - תשע"ח

רוה"מ, המשרד לשיוויון חברתי ← התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל - ארגון ארצי יציג (ע"ר)

3,000

סעיף תקציבי: 


פעולות (04570113)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3ג - מימוש זכות ברירה)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,999

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪2,999
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)