דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪131,510שהם73%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חוק הקולנוע - מימון הנחה במכירת כרטיסי קולנוע לאז' ותיקים

רוה"מ, המשרד לשיוויון חברתי ← הוט סינמה שותפות מוגבלת

180,231

סעיף תקציבי: 


פעולות (04570113)

אופן רכישה: 


מענקים אחרים שאינם תמיכות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪131,510

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪131,510
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)