דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מימוש חוק הקולנוע

רוה"מ, המשרד לשיוויון חברתי ← קולנוע חדש בע״מ

23,396

סעיף תקציבי: 


פעולות (04520213)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)