דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪34,683שהם205%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נסיעה לחו"ל שפ"א

פיתוח נגב, גליל וש.פעולה, פיתוח הנגב והגליל ושתפ"א ← משרד החוץ/המשרד הראשי

16,988

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (04560110)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021
2020
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪34,683

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)