דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪524.16שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ועדת בוחנים

פיתוח נגב, גליל וש.פעולה, פיתוח הנגב והגליל ושתפ"א ← יוסף אלי

524.16

סעיף תקציבי: 


תפעול (04630201)

אופן רכישה: 


מינוי חברים בועדות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021
2020
2019
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪524.16

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)