דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪4,936שהם46%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כרטסי ביקור

פיתוח נגב, גליל וש.פעולה, פיתוח הנגב והגליל ושתפ"א ← יחזקאל אברהם

10,800

סעיף תקציבי: 


תפעול (04630201)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022
2021
2020
2019
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,666להורדת הדו"ח הרבעוני₪270
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)