דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪538.2שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נציגי ציבור וועדת בוחנים מנהל תחום בכיר טכנולוגיה ותשתיות. מכרז 57924

המשרד להגנת הסביבה, משרד להגנת הסביבה ← שפר רחל

538.2

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (26110110)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪538.2

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪538.2
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)