דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪795.6שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקנת וילונות עבור רכב 001-13-279 מחוז דרום - תחבורה

המשרד להגנת הסביבה, משרד להגנת הסביבה ← דיוק חלקי חילוף ואביזרים לרכב בע״מ

795.6

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (26110110)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪795.6

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪795.6
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)