דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪3,850שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

19.11.18 כיבוד לקורס פסולת - הדרכה

המשרד להגנת הסביבה, משרד להגנת הסביבה ← חברת מוסדות חינוך ותרבות ברמת גן מיסודה של הסוכנות היהודית לא״י-מתנ״ס שקמה המחודש בע״מ (חל״צ)

3,850

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,850

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪3,850
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)