דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 חודשים)
עד כה שולמו₪13,665שהם8%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות בפטור ממכרז עם רשות מקומית למתן שירותי טיפול בפסולת מתמחזרת בפח כתום.

המשרד להגנת הסביבה, קרן הנקיון ← עירית רמלה

183,372

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(16) - רשות מקומית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023
2022
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,607
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,058
2019
2018

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)