דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪10,000שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

לימודים עבור מנהל יחידה ארצית ימית בנושא המדרשה הלאומית 2018 - הדרכה

המשרד להגנת הסביבה, משרד להגנת הסביבה ← משרד רוה"מ/המשרד הראשי

10,000

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (26110110)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,000

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)