דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪56,578שהם63%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העסקת כ"א מחשוב בתי תוכנה לשנת 2016

המשרד להגנת הסביבה, משרד להגנת הסביבה ← אלעד מערכות תוכנה בע״מ

90,090

סעיף תקציבי: 


הוצאות מחשוב (26110112)

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,758
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪54,821

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪1,758
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)