דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪116,303שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירות 24/7 למוקד סביבה

המשרד להגנת הסביבה, משרד להגנת הסביבה ← היולט-פקרד (ישראל) בע״מ

116,658

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪19,443
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪9,722להורדת הדו"ח הרבעוני₪29,165להורדת הדו"ח הרבעוני₪29,076להורדת הדו"ח הרבעוני₪28,898

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪19,443
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)