דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪1,056,267שהם98%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בסיס התקציב עיר ללא אלימות

המשרד לבטחון פנים ← עירית ראשון לציון

1,084,781

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(16) - רשות מקומית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,056,267

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,056,267
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)