דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪14,956שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תחזוקת מערכות סטנטופון עבור מחוז צפון

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← סטנטופון (ישראל) בע״מ

14,956

סעיף תקציבי: 


מחוז צפון (07600230)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪14,956

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪14,956

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)