דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪547.4שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

סט מפות טיולים וסימון שבילים

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← החברה להגנת הטבע (ע"ר)

547.4

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪547.4

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪547.4
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)