דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪222,640שהם94%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

המשך התקשרות

המשרד לבטחון פנים ← אס. פי. אל. תוכנה בע״מ

238,469

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪94,815
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,347להורדת הדו"ח הרבעוני₪191,100להורדת הדו"ח הרבעוני₪21,517להורדת הדו"ח הרבעוני₪-95,139
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪94,815
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)