דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪1,051שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי וטרינר

המשרד לבטחון פנים-הרשות הארצית ← נ.ט.ע הדר בע״מ

1,051

סעיף תקציבי: 


מחוז חוף (07600231)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪653.92להורדת הדו"ח הרבעוני₪397.32

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪653.92

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)